تاریخچه شرکت در یک نگاه

تاریخچه شرکت


سال 1394

تاسیس شرکت

شرکت دانش بنیان سرو سپید تاسیس شد.

سال 1394

سال 1395

شروع اولیه فعالت

 1. شروع پلاسما درمانی بالینی دراستان تهران
 2. انعقاد قرارداد با دانشگاه های علوم پزشکی
 3. شروع پلاسما درمانی در استان های البرز و کرمان

سال 1396

دریافت مجوز

موافقت اصولی مرکز دیالیز استان هرمزگان

سال 1396

سال 1398

شروع تحقیقات و پژوهش نورا

 1. تشکیل دپارتمان پژوهش و تحقیقات واکسن
 2. شروع تحقیقات پیش بالینی واکسن نورا

سال 1399

شروع رسمی فعالیت نورا

 1. تصویب پژوه واکسن نورا 
 2. موافقت اصولی پلاسمای تولیدی قم
 3. تولید نیمه صنعتی واکسن

سال 1399

سال 1400

آغاز جهش نورا

 1. تایید مستندات و مدارک پروژه اولیه دارویی
 2. فاز اول کارآزمایی بالینی و چاپ مقالات پیش بالینی
 3. شروع فاز دوم کارآزمایی بالینیی
 4. شروع تولید صنعتی
 5. اخذ مجوز دانش بنیان
 6. شروع فاز سوم کارآزمایی بالینی
 7. اخذ مجوزمصرف، ترزیق دوز یادآور
 8. تحویل 3 میلیون دوز به وزرات بهداشت

سال 1401

مرکز اهدا پلاسما

راه اندازی مرکز اهدای پلاسما استان قم

سال 1401