پلاسمادرمان سرو سپید، برگزیده جشنواره رازی

تلاش بی وقفه محققین پلاسما درمان سرو سپید

تغییر برای زندگی سالم

واکسن ایرانی، کیفیت جهانی
دانش به روز، سلامت همگانی
شکوفایی علم با سلامت جامعه
خودکفایی با باور «ما می توانیم»
جوانه های امید در محصولات دانش بنیان
0
نفر مشارکت در کارآزمایی بالینی واکسن
0
نفر درمان با پلاسما
0
درصد اثربخشی
 واکسن نورا
0
بیمارستان همکار در پلاسما فریزیس
0
دوز تولید واکسن

ارزشهای سازمانی

تعهد و مسئولیت پذیری

پاسخگو بودن در قبال تصمیم های اخذ شده و وظایف محوله توام با وفاداری و دلسوزی

اعتماد و صداقت

شفافیت و حسن نیت در قبال دیگران و جلب اطمینان آن ها از طریق انطباق پندار، گفتار و کردار

احترام و کرامت

به رسمیت شناختن و درنظر داشتن حقوق دیگران و حفظ کرامت انسانی افراد

خلاقیت و نوآوری

خلق، ارایه و اجرای ایده های جدید در راستای بهبود عملکرد سازمان

مجوز  ها